beba place

U lečenju respiratornih infekcija kod beba i dece često će lekar “prepisati “ inhalacije. Inhalacije su način da dete dobije lek putem posebnog aparata – inhalatora (nebulizatora). Prednosti ovakve primene leka su da lek dospeva direktno u disajne puteve, povećava se njegova efikasnost,  smanjuju njegova neželjena dejstva. On deluje na respiratornu sluzokožu, opušta mišice, vlaži sluzokožu, šire se disajni putevi, olakšava iskašljavanje i disanje. Lekovi za inhalatore su obično vodeni rastvori i koriste se u obliku kapi, iako postoje i inhalatori u koje se mogu staviti i uljani rastvori kao što su etarska ulja / mente, borovih igala, eukaliptusa, pantenola i dr.

Glavni nedostatak ovakve primene leka je potreba da roditelji savladaju pravilnu tehniku korišćenja inhalatora, otpor deteta i troškovi kupovine inhalatora. Od tehnike inhalacije zavisi terapijski efekat, pa je važno da se obučite kako da pravilno koristite inhalator u kućnim uslovima.

Proučite uputstvo za upotrebu i održavanje inhalatora. Zamolite lekara / medicinsku sestru da vam prvi put pomognu. Neka prva inhalacija bude u zdravstvenoj ustanovi uz nadzor stručnih lica.

Inhalacija se može dati na usta (nastavkom za usta), na nos (adekvatnim nastavkom) ili preko maske koja prekriva i usta i nos. Najbolja tehnika disanja tokom inhalacije je dubok,  spor udah, kratko zadržavanje daha, pa brz i kratak izdah.

Kod male dece je to teže izvodljivo, te je dovoljno da mirno i polako dišu. Zato je važno da pre inhalacije umirite dete i upoznate ga sa tehnikom. Pokažite detetu inhalator, pustite ga da samo stavi masku na usta i nos (bez leka i bez uključivanja). Neka stavi vama masku na lice, ili igrački (meda, lutka). Igrajte se sa inhalatorom par minuta dok se dete ne opusti. Onda uključite inhalator da radi samo sa fiziološkim rastvorom,  da se dete navikne na njegov zvuk i da se inhalator pročisti sa fiziološkim rastvorom. Dobro je da dete tokom inhalacije sedi ili leži na blago podignutom uzglavlju. Poželjno je da dete inhalirate kada je budno. Ukoliko je dete tokom inhalacije uznemireno, plače, otima se, napravite pauzu, umirite dete, pa onda nastavite sa inhalacijom. Posle inhalacije umite dete ili mu prebrišite lice blaznicom i fiziološkim rastvorom. Ne zaboravite da pohvalite dete !

U inhalator se obično stavlja fiziološki rastvor uz dodatak leka koji je prepisao lekar. Ponekad se stavlja samo lek bez fiziološkog rastvora. Dozu leka određuje isključivo lekar.

Ne preporučuje se da samoinicijativno inhalirate dete. Ova preporuka se ne odnosi na decu koja imaju hronična oboljenja. Njihovi roditelji su obučeni od strane lekara za primenu inhalacija.

Kako koristiti inhalator?

Operite ruke, otvorite ampulu sa lekom. Izvucite lek iz ampule sa brizgalicom ili špricem u propisanoj dozi. U posudu za lek sipajte propisanu količinu leka i/ili fiziološkog rastvora. Proverite da li ste posudu za lek dobro fiksirali u aparatu. Priključite željeni dodatak za inhalaciju tj usnik ili masku na posudu za lek. Jedan kraj creva za vazduh priključite na inhalator drugi spojite na posudu za lek. Smestite dete u udoban položaj. Glava ne treba da bude pognuta kako bi disajni putevi bili slobodni. Stavite detetu masku tako da prekriva nos i usta (ili preporučene nastavke, zavisno od inhalatora i uzrasta deteta). Posudu sa maskom držite u ruci. Pridržavajte masku tako da bude u celosti priljubljena uz lice deteta. Zabavite dete, skrenite mu pažnju sa samog procesa inhalacije. Ne naginjite posudu sa lekom pod uglom većim od 45°, kako ne bi došlo do isticanja leka u usta. Tokom inhalacije pratite da li se stvara aerosol tj para. Po završenoj inhalaciji će prestati da se stvara para I promeniće se zvuk koji pravi inhalator. Inhalacija ne treba da traje duže od 10 – 15 minuta. Nakon iste isključite uređaj iz električne mreže.

Kako održavati inhalator?

Pažljivo nakon svake upotrebe isperite posudu za lek, crevo i masku čistom,  toplom, tekućom vodom i ostavite da se osuše na vazduhu. Bar jednom nedeljno dobro ga operite nekim blagim deterdžentom. Čišćenjem se sprečava sušenje leka u posudi za lek, uklanja vlaga i kondenzat iz creva za vazduh i sprečavaju infekcije. Samo čist uređaj može da radi bezbedno i efikasno.

Bočice sa lekovima držite u originalnom pakovanju na suvom, hladnom i tamnom mestu (ne u frižideru). Pre primene inhalacije proverite rok trajanja lekova.

Ne preporučuje se da isti inhalator istovremeno koristi više osoba, ali ako se to dešava, veoma je važno da se posle svake upotrebe inhalator detaljno opere i dezinfikuje kako ne bi došlo do prenošenja infekcije sa jedne na drugu osobu (dete).