beba sirup

Roditelji često imaju poteškoće pri davanju lekova (sirupa) deci. Dete odbija da popije sirup, ne sviđa mu se ukus, miris, gadi se, muka mu je, povrati ili ispljune svu količinu leka.

Šta treba raditi, da li ponovo dati lek (sirup)? Da li dati celu dozu ili samo pola doze? Kako privoleti dete da popije sirup? Kako izmeriti pravu dozu sirupa?

Proverite naziv sirupa (leka), rok trajanja utisnut na pakovanju i dozu koja je prepisana od strane pedijatra. Pridržavajte se predviđenog trajanja terapije i uputstva tokom uzimanja leka (pre, za vreme, posle jela ) kao i vremenskog razmaka između dve doze leka. Za merenje doze može se koristi plastični špric, graduisana kašičica ili kapaljka za lekove.

  • Operite ruke.
  • Stavite sirup nadohvat ruke.
  • Promućkajte sirup u originalnoj bočici.
  • Navucite u špric ili graduisanu kapaljku propisanu dozu sirupa.
  • Dete uzmite u naručje, podignite mu glavu i ramena ili okrenite glavu na stranu. Dete držite blizu svog tela da bi moglo da se opruži i zauzme položaj koji mu je komforan.
  • Ako se radi o bebi, položite glavu bebe na unutrašnju stranu lakta svoje leve ruke.
  • Dlanom iste ruke, kažiprstom i srednjim prstom lagano povucite ugao usta u stranu da napravite tzv. džep u obrazu.
  • Desnom rukom potiskivati klip šprica i vrhom šprica kapljati lek u manjim količinama.

Sirup se može dati i graduisanom kašičicom koja se dobija u originalnom pakovanju. Ne treba koristiti kafenu kašičicu jer nisu pouzdane, različite su zapremine, tako da ne odgovaraju doznim standardima!

  • Prislonite kašičicu na donju usnu deteta, blago je povucite na dole, ukoliko dete samo ne otvori usta i polako ulite sadržaj u usnu duplju.
  • Blago povucite kašičicu uz gornju usnu deteta dok je izvlačite iz usana, zbog sigurnosti da je dete uzelo celu dozu sirupa .

Obično se lekovi (sirupi) ne mešaju sa drugim tečnostima ili hranom. Uz konsultaciju sa pedijatrom ili farmaceutom samo određeni lekovi mogu sa pomešati sa malom količinom tečnosti (voda, sok, čaj, kompot) i dati detetu, a da im se sastav i dejstvo ne promene.

Prilikom davanja sirupa poželjno je izbeći osetljive delove usne duplje odnosno receptore za ukus koji se nalaze na početku i sredini jezika. Nadražaj nepca i zadnjeg dela jezika može da izazove nagon za povraćanjem. Veći deo sirupa koji dete proguta ulazi u resorpciju nakon 30-45 minuta od davanja. Ukoliko dete povrati celu količinu sirupa odmah ili u roku od 5 -10 minuta od davanja istog, treba napraviti pauzu od 30 minuta da se smiri nadražaj u želucu i ponoviti celu dozu sirupa. Ako dete povrati i drugu dozu, ne ponavljati je opet , već se javiti pedijatru!