Šta je korona virus?

Korona virus pripada grupi virusa koji uzrokuju bolest u rasponu od blage prehlade (koje su najčešće) do teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS). Prvi put su izolovani 1962. godine i od tada do danas su dokazani kao prouzrokovači oboljenja kod sisara i ptica. Postoje korona virusi koji uzrokuju oboljenje samo kod životinja. Infekcije korona virusima su česte u ljudskoj populaciji. Procenjuje se da virusi iz ove grupe prouzrokuju oko polovine svih respiratornih infekcija kod čoveka.

Borba protiv COVID-a 19: umesto straha, izaberimo odgovornost

Korona virus – Odgovori na neke od dilema

Važne informacije za ponašanje starijih osoba tokom pandemije Korona virusa

Otvorene telefonske linije u cilju očuvanja mentalnog zdravlja u uslovima epidemije

Dodatne informacije:

www.covid19.rs

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019