deca citaju

Kada se javlja mucanje?
Mucanje se najčešće pojavljuje između druge i četvrte godine života, u periodu intenzivnog razvoja govora dok još jezički razvoj nije završen. Od mucanja pati 2-3% dece. Tri puta češće se javlja kod dečaka. Osobe koje mucaju nisu manje inteligentne od osoba koje ne mucaju. Uglavnom su visoko inteligentna, osetljivija od druge dece, imaju brz tok misli. Mucanje nastaje kada je misao deteta „brža“ od razvoja govora, kada dete želi da kaže više nego što može.

Faktori pojave mucanja:
Tri su osnovna faktora: biološka sklonost, trauma kao direktni povod i psihološki faktor. Od sredinskih faktora najčešći su: rođenje drugog deteta, duže odsustvo jednog roditelja, razvod, neujednačeni vaspitni stavovi, polazak u vrtić, preseljenje.

Tipovi mucanja:
Postoje 4 tipa mucanja: fiziološko, primarno, sekundarno i traumatsko mucanje.

Fiziološko mucanje je normalna razvojna pojava koja traje 20-40 dana na uzrastu od 2-4 godine života. Dete koristi mnoge višesložne reči koje su teške za izgovor, trudi se da nađe odgovarajuće reči kako bi ga okolina razumela. Ono želi mnogo toga da kaže pa govori brzo i dolazi do izostavljanja glasova i slogova, kao i ponavljanja. Kada su roditelji preambiciozni, dete počinje da muca iz straha. Taj strah se javlja zbog treme, pa dete počne da ponavlja slogove i glasove, što podseća na mucanje, ali to nije mucanje. Skretanje pažnje na način govora ometa dete i ono zaista počne da muca.

Primarno mucanje se javlja na uzrastu od 4-5 godina kada dolazi do povećanog interesovanja deteta za svet koji ga okružuje. Karakteriše ga ponavljanje pojedinih glasova ili slogova, ali ne i reči. Tada se kod deteta obično uočava napetost, ali ono nije svesno da ima problem sa govorom. Roditelji ispravljaju dete pa je ono još nesigurnije u govoru.
Sekundarno mucanje se javlja sa polaskom u školu. Dete je svesno svog problema, strahuje od govora i može razviti tikove.
Traumatsko mucanje se javlja iznenadno, naglo na svakom uzrastu. Izaziva ga traumatsko iskustvo koje dete doživi.

Kako sprečiti mucanje?
Ne krivite sebe ni svoje dete zbog mucanja Ako postoji predispozicija i ako dete pripada rizičnoj grupi treba svakodnevno odvojiti vreme i posvetiti detetu pažnju. Ne ispravljati govor deteta i ne ukazivati mu na greške. Pustite dete da samo pravi rečenice i dozvolite mu da završi vlastitu misao. Dete treba da bude motivisano da govori i da odgovara na jednostavna pitanja. Razgovor sa detetom treba da bude lagan, strpljiv i opušten. Roditelji će najbolje pomoći svom detetu ako mu pruže prikladan govorno-jezični model, što znači davanje primera sporijeg i laganijeg govora.