pedijayar

Preventivne preglede sprovodi pedijatar u savetovalištu doma zdravlja u saradnji sa pedijatrijskom sestrom, prema stručno definisanim sadržajima i u odgovarajućim uzrastima deteta. Pregledi se unapred zakazuju. Traju oko 15 – 20 minuta, osim prvog pregleda koji traje oko 30 minuta. Prvu kontrolu roditelji željno iščekuju kako bi se uverili da je beba zdrava i da lepo napreduje.

Za prvi pregled je potrebno poneti: Otpusnu listu iz porodilišta, List za novorodjenče, Zdravstvenu knjižicu deteta (ako je izradjena), komplet presvlake za bebu, dve jednokratne pelene, dve tetra pelene (jednu da postavite na podlogu za presvlačenje, a drugu za vagu i pregled), vlažne i papirnate maramice. Za naredne preglede, sve isto važi, a od dokumenata poneti samo zdravstvenu knjižicu, možda i neku igračku – tek da se nadje. Dobro je kada sa bebom uz mamu, dolazi i tata ili neko drugi blizak bebi.

Najviše pregleda se obavlja u prvoj godini života i to po utvrdjenom rasporedu.

Sa navršenih mesec dana: beba se u prostoru za pripremu potpuno raspovije i stavi na pripremljenu pelenu. Raspovijenu bebu preuzima pedijatrijska sestra, koja joj izmeri dužinu, težinu i obim glave. Bebina težina se meri na specijalnoj vagi, a dužina u specijalnom kalupu koji liči na plitku kutiju bez poklopca. Obim glave sestra meri savitljivim metrom.

Nakon merenja roditelji sa bebom ulaze u ordinaciju, na pedijatrijski pregled. Pedijatar otvara zdravstveni karton bebe, upisuje podatke iz lista za novorođenče, rezultate obavljenih merenja, razgovara sa majkom o toku trudnoće i porođaja. Pedijatar zatim detaljno pregleda bebu, proverava motorički razvoj, ispituje reflekse, a onda upoznaje roditelje sa zdravstvenim stanjem bebe i njenim napredovanjem. Ukazuje šta sve mogu da očekuju u ponašanju bebe i njenom razvoju. Posebno obraća pažnju na ishranu bebe (dojenje i/ili dohrana ako je potrebno), oblačenje, izvođenje i negu bebe. Daje preporuke o vežbicama i postupcima koji će podsticati pravilan razvoj bebe. Uz sve to odgovara na pitanja i nedoumice roditelja (možete da ih zapišete, radi podsećanja, da ne zaboravite). Daje uput za prvu ultrazvučnu kontrolu kukova. Dogovara se za narednu kontrolu. Na kraju, beba prima drugu dozu vakcine protiv virusnog hepatitisa B.

 Naredni pedijatrijski pregledi (6) se planiraju sa navršena dva meseca, zatim tri i po meseca, u šestom mesecu, sa navršenih šest meseci, zatim sa devet i dvanaest meseci.

Ovi pregledi se sprovode po sličnoj proceduri, uz obavezno merenje i detaljan lekarski pregled, kako bi se kontinuirano pratio rast i razvoj bebe i na vreme otkrila eventualna odstupanja, u kojim slučajevima se onda vrše dopunske analize (krvna slika) i drugi specijalistički pregledi (oftalmolog, fizijatar). Razlika je prisutna u vakcinama koje beba prima u odredjenim mesecima.

Sa navršena dva meseca: ♦ Prva doza vakcina protiv dečje paralize; difterije, tetanusa, velikog kašlja; zatim hemofilusa influence tipa B; i protiv streptokokus pneumonije. ♦ Treća doza vakcine protiv hepatitisa B kod dece HBs pozitivnih majki.

Sa navršena tri i po meseca: ♦ Druga doza vakcina protiv: dečje paralize; difterije, tetanusa, velikog kašlja; zatim hemofilusa influence tipa B; i protiv streptokokus pneumonije.

U šestom mesecu: ♦ Treća doza vakcina protiv: dečje paralize; difterije, tetanusa, velikog kašlja; zatim hemofilusa influence tipa B; i protiv streptokokus pneumonije.

Sa navršenih šest meseci: ♦ Treća doza vakcine protiv hepatitisa B;

Pregled bebe od 9 meseci: Nema vakcinacije

Pregled bebe od 12 meseci: ♦ Četvrta doza vakcine protiv hepatitisa B kod dece HBs pozitivnih majki.