beba dubak

Rast i razvoj zapravo započinju od trenutka začeća. Napredovanje u razvoju pokreću potrebe (nagoni), kasnije i želje (mentalni nivo) usavršavanjem načina za njihovo zadovoljenje uz prihvatanje prepreka, njihovo razumevanje, planiranje i rešavanje (kognitivna obrada) razvoj napreduje.

Razvoj zavisi od niza faktora: genetskih, neurobioloških, sredinskih i međusobne intereakcije ovih uticaja.

Pojavljivanje značajnih prekretnica u razvoju pratimo miljokazima razvoja, periodima razvoja kada očekujemo da se događaju promene na fizičkom, kognitivnom i emocionalno-socijalnom planu.

Za razvoj važno je znati da:

 • Razvoj nije obavezno uzrasno specifičan, već se odvija u okvirima koji se razlikuju od deteta do deteta, dinamika razvoja je individualna za svako dete;
 • Razvoj teče po hijarahijskom principu, određnom redosledu, nema naredne faze bez dovršene prethodne;
 • Razvoj ne teče linearno, već ima dinamiku “napredovanja” i “mirovanja”;
 • Svako dete u svom razvoju ima tzv. “platoe” koji predstavljaju period kada se dete zadržava u određenoj fazi kako bi uvežbalo znanje.

U praćenju ranih znakova odstupanja u razvoju prvi znak su kašnjenja u motoričkom, zatim emocionalnom razvoju, socijalnim interakcijama i komunikaciji, razvoju govora.

Zašto je važna rana dijagnostika i detekcija?

 • Ranom detekcijom i dijagnostikom dobijamo smernice za pravilno, adekvatno i uvremenjeno podsticanje koje je prilagođeno svakom detetu posebno, što je najvažnije za celokupan razvoj i formiranje.
 • Svako odlaganje i čekanje da samo prođe je period ključnog gubitka za uvremenjeno podsticanje razvoja, povećava verovatnoću da se kašnjenje i /ili odstupanje produbi i za sobom povuče i druge oblasti razvoja, da postane složenije.
 • Rano detinjstvo je period najvećih mogućnosti te je važno da reagujte na vreme ako primetite određena odstupanja
 • Teškoće u psihomotornom razvoju nekada su suptilne, manje primetne i tek kasnije se manifestuju kroz više, složenije aktivnosti očekivane za uzrast (kašnjenje razvoja govora, teškoće u savladavaju školskih veština: čitanje, pisanje, prepričavanje, računanje).
 • Tretmani i intervencije za razvojne teškoće postoje: defektološki tretmani, rane intervencije su put adekvatne stimulacije razvojnih kašnjenja i smetnji.

U razvojne teškoće spadaju:

 • govorni poremećaji,
 • disfazija,
 • razvojna dislalija,
 • elektivni mutizam,
 • ADHD,
 • poremećaj iz spektra autizma,
 • disgrafija,
 • disleksija,
 • teškoće kognitivnog razvoja.

Rane intervencije i tretmani zasnovani na dokazima

Prve godine života su najosetljivije i period najvećih mogućnosti da utičemo na razvoj mozga, tada je najveća neuroplastičnost mozga na čije oblikovanje utiče sredina i interakcija deteta sa sredinom. Rane intervencije su zato od izuzetng značaja a podrazumevaju pravovremeno reagovanje.

Rane intervencije su objedinjeni interdisciplinarni sistem stručnih usluga. U kreiranju i sprovođenju programa uključeni svi na koje je dete upućeno: roditelji, članovi porodice, defektolozi, logopedi, obrazovni sistem (vrtić).

Svaka intervencija podrazumeva plan rada koji se zanivaju na prioritetima porodice i potrebama deteta zato su usluge rane intervencije individualizovane, prilagođene detetu i doprinose:

 • smanjenju simptoma;
 • smanjenju pratećih problema (ponašanja, prilagođavanja, uključivanja)
 • poboljšavaju kognitivne sposobnosti;
 • poboljšavaju veštine komunikacije i socijalizacije;
 • unapređuju veština svakodnevnog života;
 • utiču na regulaciju nepoželjnih oblika ponašanja;
 • unapređuju sposobnosti deteta da funkcioniše i učestvuje u zajednici;
 • uključuju obuku u jačanju novih veština deteta i savetovanje porodice;

Intervencije zasnovane na dokazima su intevencije koje evaluiramo, pratimo i koje dokazano unapređuju funkcionisanje deteta u određenim oblastima.

Podrška kroz obuku roditelja i porodice je neophodni i sastavni deo intevencija i tretmana.