Rast i razvoj dece

Rast i razvoj dece

Vaspitne strategije za podsticanje pozitivnog ponašanja

Roditelji mogu doprineti učvršćivanju obrazaca ponašanja za koje smatraju da su poželjni, koristeći više utvrđenih strategija.

Posvetite deci potrebnu pažnju

Osnažite svoj odnos sa detetom tako što ćete posvetiti potrebnu pažnju njegovim rečima i delima. Na ovaj način pokazuje se detetu da je važno, kao i da je važno ono do čega je detetu stalo. Sveukupno, na ovaj način doprinosi se izgrađivanju samopouzdanja.

Kada dete učini nešto dobro – zapazite i ohrabrite ga da to čini

Opišite šta je dobro učinjeno, i istaknite da vam se to dopada. Pohvala može podstaknuti izgradnju samopoštovanja i usvajanje dobrog ponašanja. Kada se detetu uputi pohvala zbog dobrog ponašanja, veća je verovatnoća da će se i ubuduće dobro ponašati. Sa druge strane, ohrabrivanje je pohvala koja se odnosi na uloženi trud deteta. Pohvaljivanjem dečjeg truda, podstičete dete da se još više potrudi u situacijama koje dolaze.

Često se roditelji više usmere na konačan rezultat dečjih aktivnosti, umesto na sam proces. Bolji rezultati se mogu očekivati ukoliko se pokloni i dodatna pažnja dečjim naporima usmerenih ka sticanju neke veštine ili ostvarenju nekog željenog cilja.

Pripremite dete za situacije koje mogu predstavljati izazov

Ukoliko roditejli procene da bi neka od situacija u kojoj će se dete naći mogla da izazove nepoželjno ponašanje, priprema može ublažiti posledice. Objasnite detetu unapred šta se od njega očekuje, i pokušajte sa podsticanjem pozitivnih obrazaca ponašanja.

Kako pomoći deci da usvoje nove veštine i znanja?

Prvo, pružite detetu potrebna uputstva. Trudite se da budu jasna, razumljiva i prilagođena dečjim mogućnostima. Takođe, pokazivanje određenog postupka može imati efekta – posmatrajući odrasle, deca uče. Neke od veština zahtevaju više strpljenja i ponavljanja, što ne treba da obeshrabri ni roditelje ni decu.

Bez fizičkog kažnjavanja

Umesto fizičkih kazni, preporučuju se sledeći pristupci:

  • objasnite detetu gde je pogrešilo – nakon što ste obezbedili dete od preteće situacije, pristupite sa razumevanjem, i pokušajte da objasnite šta je pogrešno. Verovatnije je da će ovaj pristup imati više efekta nego fizičko kažnjavanje;
  • ako želite da povećate pozornost dece, pljesnite rukama, udarite šakom o sto ili o sopstvenu nogu – umesto da dete ošamarite;
  • ukoliko ste pod uticajem snažnih osećanja, i osećate da će nastupiti izliv besa prema detetu – obezbedite dete od preteće situacije i pokušajte da se umirite, umesto da iskalite bes na dete.