Mame su često u dilemi da li da nastave da doje ako imaju temperature ili se razbole. Posebno je ta dilema izražena ako se radi o zaraznim bolestima. Preporuku o tome da li će majka nastaviti da doji ili će prekinuti dojenje majka dobija od lekara. Lekar individualno procenjuje svaku pojedinačnu situaciju, uzimajući u obzir mnogobrojne faktore (o kojoj se bolesti radi, kakvo je opšte stanje majke, koje lekove mama koristi i drugo). Kod većine akutnih i hroničnih bolesti dojenje je moguće. Povišena temperatura ne treba da bude razlog za prekid dojenja.

Kada se mama koja doji bebu razboli, potrebno je preduzeti korake u lečenju po preporuci lekara. Ne preporučuje se uzimanje lekova bez konsultacije sa lekarom. Obavezno je preduzeti opšte mere za zaštitu bebe od infekcije (pranje ruku, maska, odlaganje upotrebljenih maramica, redovno čišćenje prostorije, prebrisavanje, provetravanje i slično). Ukoliko se dojenje nastavlja, preko mleka će beba dobiti antitela koja je štitite od bolesti, ili će joj ublažiti simptome ako se razboli. Osim toga, i pre pojave povišene temperature ili drugih simptoma bolesti, mama je bila u bliskom kontaktu sa bebom koja je na taj način već bila izložena uzročniku bolesti.

Navešćemo neke zarazne bolesti kod kojih se dojenje ne preporučuje.

Majka ne sme da doji i ne sme da daje svoje izmlazano mleko bebi ako je:

  1. HIV pozitivna, u Srbiji važi ova preporuka, a preporuke se razlikuju u nekim drugim zemljama (npr. Afrika).
  2. zaražena humanim T – limfotropnim virusom tipa I ili II
  3. zaražena Ebola virusom
  4. infekcija izazvana zlatnim stafilikokama koje su otporne na terapiju (MRSA)

Majka privremeno ne sme da doji bebu i ne sme da daje svoje izmlazano mleko bebi kada je:

  1. zaražena brucelozom
  2. ima herpes (Herpes simplex) sa lezijom na dojci.

Majka tada može da doji iz druge dojke na kojoj nema infekciju. Treba da prekrije leziju na inficiranoj dojci jer se virus prenosi dodirom, što češće da pere ruke sapunom i toplom vodom.

Majka ne sme da doji, ali druga osoba može da hrani bebu izmlazanim mlekom kada:

  1. ima aktivnu tuberkulozu
  2. ima varičelu

Ako se razbolite, ne prekidajte dojenje samoinicijativno, konsultujte se sa lekarom.