“Halobeba” je telefonsko savetovalište Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd za pomoć i podršku porodicama sa trudnicama, novorođenim bebama i malom decom koje postoji od 2001. godine.

Usluge se odvijaju putem telefonske komunikacije (broj telefona: 011 7158 444), kao i on lajn komunikacije (imejl: halobeba@zdravlje.org.rs). Savetovalište se bavi preventivnim savetovanjem u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja dece, ne bavi se postavljanjem dijagnoza i lečenjem. Usluge pruža neprekidno 24 časa, svakog dana u godini.

U telefonskom savetovalištu rade posebno edukovane strukovne medicinske sestre. Osim medicinskih sestara, u radu Telefonskog savetovališta, kao stručni konsultanti učestvuju i lekari specijalisti – pedijatri, ginekolozi, dečji psihijatri i stručnjaci iz oblasti javnog zdravlja.

Tokom godina postojanja ovo savetovalište je postalo veoma prepoznatljivo, pre svega po dostupnosti usluge, kvalitetu i stručnosti, kao i ljubaznosti sestara koje rade u njemu.

Ne postoje manje važna ili nevažna pitanja, svako pitanje koje postavlja roditelj ili staratelj je značajno. Među najčešćim dilemama su pitanja u vezi sa dojenjem, ishranom odojčadi, negom i higijenom, akutnim respiratornim oboljenjima, stimulacijom razvoja.

Rad telefonskog savetovališta “Halobeba” u korak prati i sajt “Halobeba” sa različitim sadržajima koji pomažu roditeljima, kao i internet savetovanje preko imejl adrese halobeba@zdravlje.org.rs, na koju roditelji mogu da šalju svoja pitanja.

Osim savetovanja, telefonskog i elektronskog, “Halobeba” ima značajnu ulogu u Beogradu u koordinaciji rada polivalentne patronažne službe iz domova zdravlja u cilju blagovremenog obavljanja kućnih poseta porodilji i novorođenčetu. Halo beba obezbeđuje patronažnoj službi svakodnevno pravovremene informacije o otpustima porodilja i novorođene dece iz porodilišta.

Ne zaboravite – “Halobeba” je UVEK na raspolaganju, i radnim danima i vikendima i praznicima, i danju i tokom noći za sve mame i tate, bake i deke i sve one koji brinu o deci, uz puno strpljenja, znanja i razumevanja.