mama tata dojenje

U skladu sa „KALENDAROM ZDRAVLJA“ 40. nedelja u godini je „NACIONALNA NEDELJA PROMOCIJE DOJENJA“ i ove godine obeležava se pod sloganom “Osnažimo roditelje, omogućimo dojenje”.

Ovogodišnja kampanja promoviše tri važna aspekta za dojenje:

  1. Politiku socijalne zaštite – plaćeno odsustvo za oba roditelja, fleksibilne aranžmane poslodavca za dojenje deteta i finansijsku podršku za roditelje i porodice
  2. Uspostavljanje podržavajućeg radnog okruženja – zaštitu od diskriminacije i fleksibilno/skraćeno radno vreme, korišćenje službi koje se bave negom i zaštitom dece na radnom mestu ili nedaleko od posla
  3. Promovisanje roditeljskih vrednosti – uobičajeno je mišljenje da je dojenje isključivo majčinski svet, ali da bi dojenje bilo uspešno uloga oca, partnera je veoma značajna. Tata je važan kako za dete, tako i za majku.

Podrška oba roditelja i osnaživanje je od vitalnog značaja kako bi se uspostavilo i održalo dojenje.

Telefonsko savetovalište „Halo Beba“ u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd kontinuirano radi na promociji dojenja, podršci majkama da doje svoju decu i podsticaju ostalih članova porodice da podrže majke u ovim naporima.

Da bismo omogućili dojenje, svi moramo da ga štitimo, promovišemo i podržavamo.

Uvek možete besplatno preuzeti mobilnu aplikaciju “Halo beba o dojenju”.

ZAJEDNO MOŽEMO MNOGO VIŠE!