srecna porodica

Porodična pravila su pozitivne izjave o tome kako vaša porodica želi da se brine i tretira svoje članove. Pomažu deci da nauče šta je poželjno ponašanje u vašoj porodici, a šta nije, dok odraslima pomažu da budu dosledni u ponašanju prema deci. Pravila mogu pomoći svima u vašoj porodici da se bolje slažu. Oni čine porodični život pozitivnijim i mirnijim.

Dobra porodična pravila usmeravaju ponašanje dece ali i svih članova, na pozitivan način. Važno je navesti tačno kakvo se ponašanje očekuje – na primer : Kažemo “molim” kada tražimo nešto. Da ih deca lako razumeju – na primer, „Tiho govorimo u kući“. Navode svakoga šta da radi, a ne šta da ne radi – na primer, „Sklanjamo odeću“ umesto „Nećemo da budemo neuredni“.

Nekada su i pravila koja govore deci šta ne treba da rade u redu, pogotovu kada imaju funkciju zaštite. Na primer, „Ne tražite stvari u supermarketu“ ili „Ne ulazite u auto sa vozačem kojeg ne poznajete“. Kratka lista pozitivnih porodičnih pravila je bolja od dugačke, posebno za mlađu decu. Pravila svake porodice biće drugačija. Na vaša porodična pravila će uticati vaša verovanja i vrednosti, vaša situacija i zrelost i potrebe vašeg deteta.

O čemu treba praviti pravila

Izaberite najvažnije stvari o kojima ćete praviti pravila. Ovo može uključivati pravila o:

  • ponašanju jedni prema drugima – na primer, „Nežni smo jedni prema drugima“
  • bezbednost – na primer, „Vežemo pojaseve u kolima“
  • maniri – na primer, „Čekamo dok drugi ne završe sa razgovorom pre nego što progovorimo“
  • dnevne rutine – na primer, „Svake večeri naizmenično postavljamo sto“
  • međusobno poštovanje – na primer, „Kucamo pre nego što uđemo u tuđu sobu“.

Vaša kultura i vrednosti su jedinstvene za vašu porodicu. Vaša deca će naučiti da su pravila deo života i da postoje pravila za različita mesta i delove života, poput vrtića, javnog prevoza i sporta. Donošenje i poštovanje porodičnih pravila može pomoći vašoj deci da poštuju pravila i na drugim mestima.

Koga uključiti u donošenje pravila

Važno je da se uključe svi članovi porodice što je više moguće. Deca od tri godine mogu biti deo razgovora o pravilima. Kasnije mogu se više uključiti u odlučivanje o pravilima. Veća je verovatnoća da će pravila onda smatrati fer i pridržavati ih se. Može pomoći da zapišete pravila i postavite ih negde gde svi mogu da ih vide. Tako će pravila biti jasna i vidljiva svima, pa će se izbeći i rasprava ukućana o tome šta je dozvoljeno a šta ne. Za mlađu decu možete napraviti ili nacrtati slike koje prikazuju pravila.

Kada pregledati ili promeniti pravila

Dobro je s vremena na vreme pregledati svoja porodična pravila da biste proverili kako funkcionišu. Ovo takođe može biti dobar način da podsetite sve na najvažnija pravila. I biće trenutaka kada će pravila morati da se promene, promenam auzrasta i konteksta. Na primer, ako se promeni radni aranžman jednog roditelja, možda ćete doneti neka drugačija pravila o pomaganju u kućnim poslovima.

Poštovanje pravila

Većina dece uzrasta 3-4 godine ima jezičke veštine da razume jednostavna pravila. Ali u ovom uzrastu, deca još uvek razvijaju samoregulaciju sopstvenog ponašanja i verovatno će zaboraviti ili ignorisati pravila. Trebaće im podsetnici. Na primer, „Zapamti, mi sednemo za sto da jedemo“. A kada je u pitanju bezbednost, pravila su važna, ali najbolje je ne oslanjati se isključivo na njih. Na primer, vaše pravilo može biti „Kloni se ulice kuda ide saobraćaj“, ali i dalje morate uvek da pazite na svoje dete u blizini saobraćajnica.

Deca sa smetnjama u razvoju

U porodicama dece sa smetnjama u razvoju ili drugim potrebama za podrškom, dosledna pravila šalju poruku da su svi jednaki, iako će možda biti potrebne adaptacije i pomoć. Na primer, ako je vaše porodično pravilo da svi lepo razgovarate jedni sa drugima, vašem detetu sa poteškoćama će možda trebati strukturisana podrška da ispuni ovo očekivanje i dodatna pohvala za trud da se pridržava pravila.

Šta učiniti kada deca ne poštuju pravila

Kada deca prekrše pravila, možete da ih podsetite na pravila i date im još jednu šansu. Za stariju decu, ponekad će biti efikasnije koristiti posledice ako se pravila često krše. Najbolje je unapred razgovarati, kao porodica, o odgovarajućim posledicamaza svako pravilo, tako da svi razumeju i slažu se.

Izvor: Bebbo aplikacija / Članci / Responsivno roditeljstvo