dete pregled

Tokom prve godine bebinog života, kao roditelji ste sigurno naučili mnogo toga o Vašoj bebi. U tome su Vam, pored ostalog, pomogli i preventivni pedijatrijski pregledi, koji se nastavljaju i ubrzo posle bebinog prvog rodjendana.

U drugoj godini Vaše dete očekuju detaljni sistematski pregledi sa vakcinacijom i to u 13–15 meseci i 18–24 meseci.  Pedijatar obavlja detaljan pregled, proverava specijalističke izveštaje ukoliko ih je bilo, ako je potrebno, upućuje dete na dopunska ispitivanja. Tokom pregleda, roditelji mogu da postavljaju pitanja, a pedijatar pregled završava savetom i najavljuje vreme sledećeg pregleda.

Osobenosti pregleda sa 13-15 meseci:

 • pedijatar posmatra i proverava kako dete sarađuje i komunicira – očekuje da pruža predmete, pokazuje prstom, ispruža ruke i maše, okreće se na poziv po imenu;
 • raspituje se o razvoju govora – očekuje da dete izgovara slogove, brblja;
 • ispituje sluh (test šapata i glasnog govora, pljesak rukama);
 • ispituje vid (test pokrivanja na razrokost);
 • daje uput za laboratorijske analize, prema indikacijama;
 • daje uput za pregled kod stomatologa;
 • dete dobija prvu dozu vakcine protiv malih boginja, zaušaka, crvenke.

Osobenosti pregleda sa 18–24 meseci:

 • pedijatar uzima podatke o tome da li dete ide u kolektivni boravak (jasle);
 • proverava sposobnost deteta da sarađuje – zainteresovanost, sigurnost ili uznemirenost;
 • proverava kako komunicira – izgovara nekoliko reči, a ukoliko postoji sumnja roditelja ili pedijatar posumnja na poremećaj razvoja govora, dete upućuje logopedu;
 • dete dobija revakcinu protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečije paralize, infekcija izazvanih bakterijom Hemofilus influence tipa B i infekcija izazvanih bakterijom Streptokokus pneumonije.

U trećoj godini se obavlja kontrolni pregled posle sistematskog i to samo kod one dece kod koje je na prethodno obavljenom sistematskom pregledu utvrđeno neko patološko stanje ili oboljenje, koje je zahtevalo upućivanje specijalisti ili na odgovarajuću dijagnostičko-terapijsku proceduru. Dete na pregled dolazi po pozivu i u zakazanom terminu. Pedijatar razgovara sa roditeljima, proverava napredovanje deteta, utvrdjuje da li su obavljena sva dopunska ispitivanja i analizira nalaze. Zavisno od svega, preduzima dalje potrebne mere i prati njihovo sprovodjenje.

U drugoj i trećoj godini, u slučaju da dete pohadja jasle, obavlja se ciljani pregled i to kod: upućivanja deteta u jasle; posle svake preležane bolesti deteta; posle svakog odsustva deteta dužeg od pet radnih dana; prilikom odlaska deteta na letovanje i zimovanje. Obavezno se vrši provera vakcinalnog statusa deteta.