beba

Koliko će dete imati razvijenu krupnu motoriku nogu, ruku, leđa i trupa, koliko će se razviti mišići, kakvo će držanje imati u uspravnom položaju, kako će se kretati kroz prostor kada prohoda, sve to zavisi od vremena koje je do prohodavanja provelo na ravnoj tvrdoj podlozi, odnosno na podu.

Sa puna četiri meseca, odnosno od petog meseca, najbolje je da se beba što češće stavlja na pod. To je vreme za nova otkrića i zanimljiva istraživanja, ali i period kada bebe počinju da se okreću samostalno sa leđa na stomak, te moraju da imaju dovoljno prostora da to izvedu. Takođe se pri tome misli i na sigurnost, jer sa bilo koje druge površine moguće je da padnu i povrede se.

U to vreme beba počinje da menja aktivnost u odnosu na stečeno iskustvo, besciljni pokreti postaju svrsishodne radnje. Na razvoj koordinacije i snage velikih grupa mišića možemo da utičemo. Beba može da razvije svoje mišiće optimalno ako ih redovno uvežbava, a za to je najpogodnije mesto upravo pod. Tu će moći da puzi, podiže stvari, vuče, baca oko sebe igračke, da se uspravlja uz predmete. Omogućavajući bebi sve te aktivnosti, doprinosimo njenom normalnom motoričkom razvoju na putu ka samostalnosti.

Zato je važno okruženje u kome beba boravi. Kada uređujemo prostor za bebu, on treba da bude jednostavan, čist i uredan. Ako je pod previše klizav mogu da se stave podloge koje se ne pomeraju, a mogu i lako da se odrzavaju. Ove podloge se mogu staviti i preko tepiha. Beba sama ima nagon za koordinicijom pokreta i želju za jačanjem velikih mišića. Zato ne treba da je zatrpavamo igračkama koje će joj se nalaziti na putu, te tako ometati njenu potrebu za kretanjem. Ali, uvek je korisno da imate neke interesantne igračke, pa možda i bebi ogledalo, loptu, koje će animirati bebu na akciju.

Da bi roditelji bili sigurni da je prostor u kome beba provodi najviše vremena optimalno uređen, dobro je da pre nego što je spuste na pod, sami provedu neko vreme na njemu. Tako će videti kako to izgleda iz bebine perspektive, da li se sve vidi, da li može da se dođe do stvari, kako je kada se iz jedne prostorije ode u drugu. Ovo je jako važno jer će to sve uticati i na razvoj bebinog vida i osećaja sopstvenog tela u prostoru. Steći će se uslovi da beba vežba hvatanje i okretanje, da propuzi, kreće se postrance, unazad ili unapred, da nauči postupno da procenjuje udaljenost i brzinu.

Zato bebu postavite na stomak i lezite pored nje na pod, igrajte se i podstičite je. Vreme koje beba provodi na stomaku, na tvrdoj podlozi, veoma je bitno za njen razvoj.