dojenje van kuce

zastitimo dojenjeSvetska nedelja dojenja svake godine se obeležava u više od 170 zemalja sveta kako bi se povećalo znanje i svest o značaju i prednostima dojenja i obezbedila podrška dojenju. Svetska alijansa za podršku dojenju (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) inicirala je ovu kampanju kako bi se intenzivirale aktivnosti na zaštiti, promociji i podršci dojenju, a svake godine pažnja je usmerena na različite teme od značaja za dojenje. Od 2016. godine sve teme su u skladu sa Ciljevima održivog razvoja koje su postavile Ujedinjene nacije.

Ovogodišnja tema Svetske nedelјe dojenja je:

Dojenje je naša zajednička odgovornost

Svaka kampanja ima svoje globalne ciljeve koji prate temu, a njihova uloga je da podignu svest opšte javnosti o značaju dojenja.

Ovogodišnji ciljevi su:

  • Informisati stanovništvo o značaju dojenja
  • Uvrstiti dojenje u javno zdravstvenu politiku i programe
  • Stvarati partnerstvo sa pojedincima i organizacijama
  • Podsticati praksu dojenja

U našoj zemlji situacija i stavovi o dojenju nisu na zavidnom nivou. Do trudnica i novopečenih mama i dalje stižu netačne informacije koje je dovode u zabludu i koje utiču na tok dojenja. Zato je neophodno da se plasiraju tačne, precizne i jasne informacije, bazirane na zdravstvenim činjenicama, kao i da te informacije stignu do što većeg broja pojedinaca. Kada bi svako dao trunku svoje podrške, makar i kroz zaustavljenje plasiranja pogrešnih stavova, žene koje doje bi bile u velikoj prednosti. Svako od nas može pružiti podršku ženama koje doje, jer dojenje nije samo odgovornost žena već cele porodice i celokupnog društva.

Telefonsko savetovalište „Halo Beba“ u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd kontinuirano radi na promociji dojenja, podršci majkama da doje svoju decu i podsticaju ostalih članova porodice da podrže majke u ovim naporima.

Uvek možete besplatno preuzeti mobilnu aplikaciju “Halo beba o dojenju”. Isto tako na sajtu www.halobeba.rs širimo znanje o dojenju.