Bezbednost

Bezbednost

Bezbedna igra

Deca kroz igru uče i stiču nova iskustva, a različite igre doprinose njihovom fizičkom, emocionalnom i kognitivnom razvoju.

S obzirom da njihovo ograničeno životno iskustvo i nemogućnost adekvatnog prepoznavanja mogućih opasnosti decu može dovesti u situaciju koja ugrožava njihovo zdravlje i život, roditelji i staratelji se moraju postarati da dečija igra bude što bebednija, pre svega biranjem igara, igračaka i drugih rekvizita za razonodu i rekreaciju, u skladu sa uzrastom i motoričkim sposobnostima deteta, učenjem deteta kako da pravilno i bezbedno koristi igračke, a malu decu treba u toku igre i kontinuirano nadzirati.

 • Igračke treba da budu prilagođene uzrastu deteta
  Prilikom kupovine igračaka uvek birajte one koje su prilagođene uzrastu i psihomotornim sposobnostima Vašeg deteta. Pažljivo pročitajte sva upozorenja u vezi sa uzrastom deteta, bezbednosne poruke i uputstva proizvođača koja se nalaze na pakovanju ili dobijaju uz igračku.
 • Vodite računa o veličini igračaka
  Veličina igračke treba da bude prilagođena uzrastu deteta. Previše velike ili previše sitne igračke mogu biti rizične po zdravlje deteta.
  Bebama i maloj deci ne treba davati da se igraju sa igračkama koje mogu progutati (koje su manje od njihovih usta ili koje sadrže delove manje od dečijih usta).
  Velike igračke i rekviziti koji se koriste za igru napolju (različite guralice, trotineti, bicikli i sl.), iako mogu dovesti do nepotrebnih padova i povreda, i dete treba da ih koristi uz kontinuiran nadzor roditelja.
 • Vodite računa o ispravnosti igračaka
  Za decu mlađeg uzrasta izbegavajte kupovinu igračaka sa oštrim ivicama, dok kod starije dece redovno proveravajte igračke kako biste se uverili da na njima nema slomljenih delova ili oštrih ivica na koje bi se dete povredilo. Sve oštećene igračke odmah popravite ili bacite.
 • Vodite računa o toksičnosti
  Imajte u vidu da rekviziti za igru i pribor za crtanje (flomasteri, bojice i sl.) mogu sadržati supstance koje mogu biti štetne po zdravlje vašeg deteta, i shodno tome trudite se da kupujete one na kojima je naglašeno da nisu toksične.
 • Vodite računa o čistoći igračaka
  Igračke za bebe i malu decu treba redovno čistiti, s obzirom da oni gotovo svaku stvar sa kojom se susretnu stavljaju u usta ili dodiruju usnama.
  Plišane igračke treba redovno prati zbog prašine koja se nakuplja u njima.
  Veoma je važno redovno čistiti sve igračke i rekvizite koji se koriste za igru napolju (lopte, trotinete, bicikle i sl.)
 • Vodite računa da određene igračke nisu za malu decu
  • IGRAČKE SA DUGAČIM TRAKAMA I VRPCAMA
   Izbegavajte upotrebu igračaka koje imaju uzice, trake ili lastiše koji se mogu obmotati detetu oko vrata.
  • PREGLASNE IGRAČKE
   Izbegavajte igračke koje proizvode suviše glasne zvuke, jer mogu oštetiti sluh vašeg deteta. Ukoliko kupujete zvučne igračke uverite se da imaju kontrolu jačine zvuka i podesite je na minimum.
  • BALONI OD LATEKSA
   Balone koristite za dekoraciju a ne za dečiju igru. Njih deca lako mogu progutati u celosti ili udahnuti delove probušenih balona i što može dovesti do davljenja ili gušenja. Balone uvek treba da naduvavaju odrasle osobe.
  • IGRAČKE NA BATERIJE
   Postarajte se da baterije igračaka budu van domašaja deteta, a njima bi trebalo da rukuje (da ih postavlja ili uklanja iz igračke) isključivo odrasla osoba. Imajte u vidu da nepravilno postavljanje ili mešanje određenih vrsta baterija može izazvati njihovo pregrevanje ili curenje, i predstavlja rizik od nastanka opekotina ili trovanja, a dete iz istog razloga ne bi trebalo da spava sa igračkom na baterije. Ukoliko dete proguta ili posumnjate da je progutalo bateriju, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć (194).
  • IGRAČKE SA MAGNETIMA
   Mali magneti koji imaju snažno magnetno polje mogu se naći u čitavom nizu igračaka za decu – od nakita do konstruktora ili kreativnih setova. Ukoliko se progutaju mogu izazvati ozbiljne poremećaje zdravlja, a gutanje više od jednog magneta u kratkom vremenskom roku može biti fatalno po dete, jer oni međusobnim privlačenjem mogu izazvati blokadu ili oštetiti zidova creva. Shodno tome, sve igračke i rekviziti koje sadrže magnete trebalo bi da budu van domašaja malog deteta, a starije dete treba upozoriti da ih nikako ne stavlja usta. Ukoliko je dete progutalo, ili sumnjate da je dete progutalo jedan ili više ovih magneta/delova igračaka koje ih sadrže, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć (194).
Bezbedno odlaganje i čuvanje igračaka
 • Sve igračke, a naročito one napravljene od mekanih materijala (pliš i sl.) držite dalje od otvorenih izvora toplote kao što su peći, grejalice, kamini i dr.
 • Igračke sa stariju decu treba čuvati odvojeno od onih za mlađu.
 • Sve igračke sa sitnim delovima (kockice, slagalice i sl.) treba držati van domašaja i vidnog polja malog deteta.
 • Nemojte čuvati igračke na onim mestima (visoke police i sl.) gde bi dete moglo da padne i da se povredi u nastojanju da ih dohvati.
 • Igračke čuvajte u kutijama koje nemaju poklopac ili onima sa laganim poklopcem, koji ne može povrediti dete ukoliko padne na njega.
 • Nemojte čuvati igračke na mestima u koja deca mogu ući i u njima ostati zarobljena (drveni ili metalni sanduci sa poklopcima i sl.) jer se dete u njima može ugušiti usled nedostatka kiseonika.

Nakon otvaranja neke nove igračke odmah bacite svu ambalažu (omotače, kesice, plastične delove, foliju i dr.) kojom se dete može ugušiti ili zadaviti.