Bezbednost

Bezbednost

Bezbednost dece van kuće

Kako bi pravilno rasla i razvijala se, deca treba da što više vremena provedu napolju, na svežem vazduhu, u pokretu. Dvorište, igralište, park, travnjak… sve su to mesta gde deca do mile volje, mogu da skaču, trče, penju se, igraju sa vršnjacima, da budu aktivna i zdravo se razvijaju. Vi, kao roditelj ili staratelj, trebalo bi da im omogućite da u svim tim aktivnostma bezbedno uživaju.

Kako bi boravak u dvorištu, vrtu ili bašti čitavoj porodici bio ugodan, a rizik od povrede deteta sveden na minimum, pokušajte da se pridržavate sledećih saveta:

 • Malo dete ili bebu nikada nemojte ostavljati samo u vrtu, dvorištu ili bašti, čak ni kada mirno spava u kolicima.
 • Dvorište treba da bude ograđeno, a kapija zaključana, kako dete ne bi samo odlutalo napolje.
 • Ukoliko postoji bazen ili neka druga vodena površina (fontana, bunar i sl.) treba je ograditi, prekriti ili isprazniti.
 • Sklonite sve oštre predmete (eksere, grede i sl.) kako se dete na njih ne bi poseklo ili nabolo.
 • Baštenski alat držite zaključan i van domašaja dece.
 • Ukoliko u dvorištu postoje potencijalno otrovne biljke, treba ih ukloniti.
 • Ukoliko u bašti pravite roštilj, postarajte se da se deca ne nalaze u blizini istog, nakon upotrebe žar ugasite a sav pribor sklonite van domašaja dece.
 • Travnate površine treba uredno kositi kako bi se dodir bebe sa biljkama koje mogu da im izazovu alergiju, ali i ubodi raznih insekata, sveli na minimum.
 • Ukoliko želite da dvorište opremite opremom za igranje, bilo da je sami pravite ili kupujete, vodite računa da oprema bude u skladu sa uzrastom Vašeg deteta, prethodno uvek konsultujte stručnjaka, i pre uporebe proverite njenu bezbednost.
 • Sprave za igranje u dvorištu redovno proveravajte i održavajte.
 • Detetu uvek temeljno operite ruke posle ulaska u kuću, kako bi se rizik od infekcije sveo na minimum, naročito ukoliko u dvorištu imate domaće životinje.

Najčešće povrede na igralištu nastaju usled padova sa sprava i to pre svega ljuljaški i klackalica, a vrlo su česte i povrede zbog loše održavane opreme kada se deca poseku ili ubodu na neki ekser ili iskidani deo opreme koji viri.

Kako biste boravak Vašeg deteta na igralištu učinili što bezbednijim, a rizik od povrede sveli na minimum, pridržavajte se sledećeg:

 • Pre izlaska na igralište vodite računa o detetovoj odeći, da na sebi nema pantljika ili kaiševa koji se mogu zaglaviti na penjalicama i drugoj opremi.
 • Izbegavajte da detetu stavljate šalove i marame, jer se njima može ugušiti ukoliko se oni upetljaju u opremu na igralištu.
 • Deca na igralištu ne treba da se igraju sa biciklističkim kacigama na glavi, kao ni da imaju bilo kakav nakit koji se može zaglaviti u spravama za igranje.
 • Uvek birajte igralište u skladu sa uzrastom i motoričkim sposobnostima Vašeg deteta.
 • Ukoliko imate mogućnost izbora, birajte ono igralište sa mekšom podlogom – pesak, gumena podloga, ili piljevina su mekani i dobro apsorbuju udarce, dok trava i zemlja, a naročito asfalt i beton, nisu bezbedni.
 • Uvek proverite ispravnost opreme na igralištu pre nego što dete stavite na istu – da li je ljuljaška dobro pričvršćena, da iz klackalice ne vire ekseri i sl.
 • Uvek budite u blizini deteta. Decu mlađu od 5 godina nikada nemojte ostavljati da se igraju bez nadzora.
 • Vodite računa da Vaša deca koriste sprave za igru u skladu sa svojim uzrastom i mogućnostima.
 • Naučite dete kako da prvilno i bezbedno koristi opremu.
 • Vodite računa o čistoći igrališta. Budite i Vi ti koji će igralište održavati urednim.
 • Uklonite sa igrališta sve ono o šta se dete može saplesti, kamenje, štapove, staklo i sl.
 • Uklonite đubre i izmet životinja sa igrališta.
 • Prijavite nadležnim službama (u urbanim sredinama to je gradsko zelenilo) sva oštećenja na opremi, kako bi što pre bila popravljena.